Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9633 d944 420
Reposted fromerial erial viaabsstract absstract
0724 73e4 420
3161 9a44 420

Super cosy! :’D

2685 c00b 420
3030 64b8 420
pysznyhamburger
pysznyhamburger
7242 e217 420
Reposted fromsoupdujour soupdujour viacharlie69 charlie69
pysznyhamburger
Muszę przestać o nim myśleć, napomina siebie. Przecież to cholernie ogłupiające. Całą głowę okupuje jeden facet, jego ręce, usta, i przód, i tył i tak dalej. Miesiącami człowiek nie pomyśli o niczym sensownym.
— Åsa Larsson - I tylko czarna ścieżka
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaEvowe Evowe
pysznyhamburger
7519 ab29
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaEvowe Evowe
pysznyhamburger
good guy mama
Reposted fromtheworstnightmare theworstnightmare viaEvowe Evowe
pysznyhamburger
Reposted fromarrependimento arrependimento viaEvowe Evowe
pysznyhamburger
3948 af62
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaEvowe Evowe
pysznyhamburger
W pewnym momencie musisz zdać sobie sprawę, że pewne osoby mogą być w twoim sercu ale nie w twoim życiu, niestety.
pysznyhamburger
Jesteś dzielną kobietą, ale równocześnie jesteś także na pół dzieckiem.
— Leopold Sacher-Masoch
pysznyhamburger

'Ja się nie będę nigdy kobiecie tłumaczył, bo sam tego od niej nie żądam. Gdy wróci narąbana w środku nocy to co? Bierzesz ją, kładziesz do łóżka, ściągasz z niej ubranie. Nie pytasz: "gdzie byłaś?" Ale: "bawiłaś się dobrze"? Bo po co ja będę się pytał co robiła, kurde? Musi być totalne zaufanie. I tu chyba dopiero zaczyna się miłość. Totalne zaufanie, że to Ciebie spotkałem i dla Ciebie chcę walczyć .'

Reposted fromneverragain neverragain viapoppyseed poppyseed
pysznyhamburger
pysznyhamburger
Chłopcy z bloków robią laurki swoim dziewczynom.
(zapraszam na http://instagram.com/mitycznyrosolak )
Reposted fromidzsobie idzsobie viapoppyseed poppyseed
0640 f98d 420

wnderlst:

Vesser, Germany | Malte Karger

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl